Beaumont fogyás kanton. Morpheus' Movie catalog

Akiadóírásosengedélyenélkültilosa kiadvány egészének vagy részleteinek mindennemű másolása és reprodukálása, beleértve a fényképezést, fénymásolást, hangfelvételt,valamintadigitálisadatfeldolgozástés-tárolást.

AKonteóblogolvasóinak Földön,vízen,levegőben Avilágítótoronyrejtélye AskóciaiEileanMór-szigetentalálhatóvilágítótoronyőreinek furcsa esete nem tartozik a magyar nyelvterületen agyonbeszélt történetek közé, ezért úgy vélem, sokakat érdekelhet a sztori, még akkor is, ha évvel ezelőtt történt, ráadásul jó messze tőlünk.

Uploaded by

A nyom nélkül eltűnt emberekről szólóhistóriákigazikonteósalaptémátszolgáltatnak,elégcsak a Konteó 1-ben megjelent, immár klasszikusnak számító Mary Celeste-féle rejtélyre utalnom. A mostani, harmadik kötetből sem hiányozhat egy jó kis borzongató tengeri történet, amely a konteókra és a megmagyarázhatatlan eseményekre különösen fogékony britek körében ugyanolyan ismert, mint a híres kísértethajósztorija.

Ahelyszín Skóciában járunk, a Külső-Hebridáknak nevezett szigetcsoport legnyugatibb csücskén, amely a Flannan Isles skót-kelta nyelven a Na h-Eileanan Flannach beaumont fogyás kanton viseli. Az itteni legnagyobb sziget a körülbelül 18 hektáros Beaumont fogyás kanton Mór igen, a gael nyelvben is van ékezetes betűamelyet talán helyesebb lenne kopár sziklának nevezni, de ki akarná ezzel beaumont fogyás kanton skót barátainkat?

revai08.pdf

A sziget élővilágát főként madarak jelentik, az emlősök képviselőjeként pedig néhány kedélybeteg, az emberek által úgy kétszáz éve véletlenül betelepített patkánycsalád rágcsálja rezignáltan a trópusinak jóindulattal sem nevezhető növényzetet, és fosztogatja a madárfészkeket.

A környék egyetlen építménye egy 88 méter magas szirten álló, ben átadott, 23 méter magas világítótorony, amelynek konstruktőre egy Dávid Alán Stevensonnevűskót beaumont fogyás kanton építészvolt. Anyaggyűjtés közben jöttem rá, hogy Dávid Alán barátunk nem akármilyen családból származott: már az apja és a nagyapja is világítótornyok tervezésével és építésével foglalkozott, akárcsak az öccse, nagybátyja és legalább három kuzinja.

Ha jól számoltam, a Stevenson család körülbelül százhúszilyenépítménythagyottazutókorraszerteSkóciában. Ha arrafelé járnak beaumont fogyás kanton olyan, a vagy a XX.

Az már csak irodalmi hab a mérnöktortán, hogy a sokak által szeretett Robert Louis Stevenson tudják: A kincses sziget, Dr. Jekyll és Mr. Hyde, A fekete nyíl, s a többi szerzője is Dávid Alán unokatesójavolt.

Ahogyan azt említettem, a világítótorony fényét decemberébengyújtottákfelelőször,sugyanezzelalendülettel oda is telepítettek egy háromfős csapatot, bizonyos William Ross 34James Dúcát 43 és Beaumont fogyás kanton Marshall 28 személyében.

Ez a három legény, azaz egy legény és két családapa az üzemeltető, az állami kézben levő Northern Lighthouse Board, vagyis az Északi Világítótorony Testület alkalmazottjaként szép pénzért vállalta, hogy az elkövetkező háromévetezenakülvilágtólelzárthelyen,egymáskizárólagos társaságában tölti, s a tornyot rendeltetésszerűen működteti.

A három férfi már korábbról ismerte egymást, s egybehangzóan ügy nyilatkoztak, hogy nem látják akadályát az beaumont fogyás kanton. Volt még egy negyedik alak is, bizonyos Joseph Moore, aki egyfajta állandó helyettesként állt készenlétben: az volt a feladata, hogy rendkívüli esemény, illetveszabadságoláseseténbeugorjonvalamelyikükhelyett.

Más források szerint Moore az állandó őrök közé beaumont fogyás kanton és Marshallvoltahelyettes,deszerintemezrészletkérdés,nemis rugózomrajta. December hetedikén becuccoltak és lepakolták a készleteket. Az avatásra érkezett szolid tömeg cirka tíz fő nyolcadikén elhagyta a szigetet, s a három úriember nekilátott a dolgos hétköznapoknak. Teltek-múltak a hetek és hónapok, a XIX.

fogyni a szélrózsa körül kkw fogyás

Valamikor ősze folyamán Ross megbetegedett, s helyette Donald McArthur 40 ugrottbe,akiaztándecemberigottismaradt. Arendellenesség A megnyitástól számított egy éven keresztül minden a legnagyobb rendben folyt, mígnem Szerencsére a tenger viszonylag nyugodt volt, a kormányos is elég jól ismerte az ottani vizeket, úgyhogy nem történt semmi rendkívüli.

Morpheus' Movie catalog

Az Archer továbbhaladt, noha biztosan anyáztak egy jót, sűrűn felemlegetve a szárazföldi patkányok fel— és lemenőit. Amikor másnap beérkeztek az obani kikötőbe, azért biztos, ami biztos, jelentették az anomáliát a révkapitányságon, ahonnan az információt rögtön továbbították is az beaumont fogyás kanton felé. A Northern Lighthouse Board a továbbiakban: NLB illetékese jegyzőkönyvezte az eseményt, majd megnézte az előjegyzési naptárat, amelyben az állt, hogy a szokásos utánpótlást, a karácsonyi ajándékokat és a csereembert szállító hajó legközelebb négy nap múlva, december húszadikán fogja felkeresni a szigetet.

Úgy volt vele, hogy egy ilyen apróság miatt most nem küld soron kívüli ellenőrzést, majd húszadikán kérdőrevonjákőket,hogymivoltaprobléma. A legendásan hajósbarát skót időjárás azonban közbeszólt. A szárazföld és a sziget között ingajáratban közlekedő Hesperus csak karácsony másnapján, december án tudott kihajózni, fedélzeténamacskajajtólszenvedőlegénységgel,ahídonpedig a szokottnál is morcosabb kapitánnyal, James Harvie-vel más források szerint Harvey.

revai08.pdf

Amikor dél körül lehorgonyoztak, meglepődve tapasztalták, hogy a szokásokkal ellentétben a három őr közül egyik sem üdvözli őket a mólón állva. További furcsaságokat is észrevették: a zászlórúdon nem lobogott a minden hajókikötéskor kötelező módon felhúzandó Union Jack, a stégen nem voltak kikészítve az elszállítandó ládák és a világítótoronykonyhájánakkéményénsemgomolygottfüst.

Harvie kapitány bosszúsan beaumont fogyás kanton a hajókürtöt, melynek hangjáraalegrészegebbtoronyőrisazonnalfelébredtvolna,de a világítótorony továbbra is néma maradt, csak a méltatlankodva a levegőbe emelkedő sirályok, lundák és viharmadarakezreinekrikácsolásavegyültasziklákonmegtörő hullámok zajába hogy költői képpel is szolgáljak a kedves olvasóknak.

Joseph Moore remélem, emlékeznek, ő volt a negyedik, a készenlétben álló őr csónakba ugrott és kicsit szorongva kievezett a partra. Ő sem volt az a kifejezetten absztinens alkat, de elképzelhetetlennek tartotta, hogy három kollégája beaumont fogyás kanton beivott volna Krisztus Urunk születésnapját ünnepelve,hogyilyenmértékbenfittyethányjonaszabályzatra, ostobamódonkockáratéveállásátéscsaládjaegyedülibevételi forrását.

Azt eddig nem mondtam, hogy a három őr még tíz szájnak is enni adott: hármójuknak összesen hét gyereke, két felesége és egygyűrűsmenyasszonyavolt.

IBS tünetek fogyás

Azüressziget A világítótoronyhoz érve Moore megállapította, hogy minden ajtóésablakcsukvavan. Záratezekrenemszereltek,elvégrea besurranótolvajokfelbukkanásánakvalószínűségeegylakatlan szigeten kisebb, mint egy rendőrségi fogdán. A lakórészbe lépve látta, hogy ott senki nincs. Kisietett a szikla tetejére, ahonnan beláthatta a teljes szigetet, de egészséges havi fogyási cél lelket sem észlelt.

Mivel a domborzati beaumont fogyás kanton és a komolyabb növényzet szinte teljes hiánya miatt egy közepes kutya sem maradhatott észrevétlen, rosszat sejtett és visszaszaladt a partra.

Itt heveny integetésseléskiabálássaljelzéseketadottamárlehorgonyzott hajónak, ahonnan perceken beaumont fogyás kanton további két tengerész érkezett, majd hármasban láttak hozzá a világítótorony alapos átfésülésének. Hogy mit találtak? Hát ez az, hogy szinte semmit, amiből következtetni lehetett volna arra, hogy hová tűnt a három ember.

Azágyakszépenbevoltakvetve,előírásostisztaság,atorony órája megállt, a tűzhely hamuja hideg volt. A bútorok a helyükön, egy kivétellel: az egyik konyhai szék felborulva hevert az asztal mellett, amelyen kiszáradt kenyérszeletek voltak és egy darab, szemre kicsit romlottnak tűnő sült hús. A jelzésre használt beaumont fogyás kanton és lámpaburák előírásszerűén meg voltak tisztítva és kifényesítve, a ezer kandelás lámpa olajtárolója csurig töltve üzemanyaggal.

A három vízhatlan, viaszosvászonból készült tengerész-kezeslábas közül az egyik McArthuré a szekrényben volt, kettő hiányzott, ami arra engedett következtetni, hogy az egyik őr e ruhadarab nélkül hagyta el az épületet.

Megtalálták a toronynaplót beaumont fogyás kanton, amelyet a főnök James Dúcát lelkiismeretesen vezetett.

Az utolsó bejegyzés Ezen kívül még egy kicsit elmaszatolódott pár szót is látni lehetett, de akkor nem tulajdonítottak neki túl nagy jelentőséget, amúgy is a torkukbandobogottaszívükazizgalomtól.

A plagioklászok a tiszta nátriumalumo- Földpát az ásványvilágnak legfontosabb szilikátnak és a kalciumalumoszilikátnak ásv. A földkérget alkotó eruptív kzetek izomorf keverékébl állanak. Az albit képen egy egész családot alkotnak, amelynek Ab ós anortit An sokféle lehetséges keverékei számos tagja van. Közös összeköt kapocs a F. Egyhajlású F.

A meglehetősen erős ibizai és krétai hídfőállásaink ellenére nem vagyunk tipikus tengeri nagyhatalom, de kalózos- tengerészes könyveket mindannyian olvastunk már és tudjuk, hogy a hajósok az átlagnál is fogékonyabbak beaumont fogyás kanton kísértethistóriákra, és betegesen irtóznak minden megmagyarázhatatlaneseménytől. Nos,aHesperuslegénysége sem jelentett kivételt e szabály alól: miután még egyszer eredménytelenül végigkutatták a nem egészen 0,2 négyzetkilométeres szigetet, fogták magukat és gyorsan visszahajóztak a szárazföldre, ahol egymás szavába vágva számoltak be a tapasztaltakról.

A kiválasztottak tiltakozása ellenére Harvie kapitány öt embert a szigeten hagyott: ők szó szerint tűvé tettek mindent beaumont fogyás kanton nyomok után kutatva, amelyek beaumont fogyás kanton volna megérteni, mi történt a fárosz őreivel.

Ha az olvasó kertes, családi házban lakik, akkor inkább úgy magyaráznám, hogy körülbelül 50 ezer négyszögöl, azaz mondjuk átlagos magyar építési telek. Ha pedig gazdálkodó és holdakban könnyebben el tudja képzelni: a 18 beaumont fogyás kanton.

Édesanyja, Tanya ellenállásával dacolva különféle helyesírási versenyeken indul, amelyekben a nyers modorú Dr. Larabee professzor, az iskolaigazgató, Mr.

Anyomozás Miutána Hesperus visszatért embereit alaposan kihallgatták, azNLBvizsgálóbizottságotküldaszigetre,melyetmagaRobert Muirhead, a cég területi igazgatója és főfelügyelője vezet. Robert ráadásul mindhárom eltűntet ismerte, s anno személyesen folytatta le velük beaumont fogyás kanton felvételi interjút mert bizony ezsemújszemélyzetistalálmányám. A főfelügyelő lelkiismeretessége Skócia-szerte ismert.

Végigjárta a sziget minden zegzugát, mindent kézbe vett, és mindent újból átnézett, de egy információ kivételével semmit sem tudott hozzátenni ahhoz, amit Moore és kollégái már megállapítottak. Ezazegyetlenkivételatoronynapló,amelynek utolsó oldalán emlékszünk, ugye?

Moore valami homályos, nehezen olvasható félmondatot is látott, amivel nem nagyon foglalkozott. Mivel mint említettem személyesen ismerte Ducatot is, kicsit meghökkent. Részben, mert bármennyire is vallásos legyen valaki, egy ilyen jellegű megnyilatkozás egy toronynaplóban minimum meglepő, másrészt pedig — emlékei szerint — az őrség vezetőjéről sok minden elmondható volt, de az,hogyfanatikustemplomjáró,fokozottanistenfélőemberlett volna, az nehezen.

Ez még kíváncsibbá tette, ezért vissza is lapozott egy kicsit az ezt megelőző napok bejegyzéseihez és elég furcsa mondatokat látott. Furcsákat, legalábbis azokhoz a megszokott, száraz, tényközlő, jegyzőkönyvszerű szövegekhez képest, amelyeket az ilyen naplókba a toronyőrök be szoktak írni.

DecemberénpéldáulMarshallaztjegyeztefel,hogyolyan erősségű szél tombolt, amilyet húsz éve nem tapasztaltak. Muirhead utánanézett és úgy találta, hogy aznap a sziget környékén nemhogy sosem látott szél beaumont fogyás kanton volt, de a decemberhez képest merőben szokatlan napsütéses, enyhe szeles időjárást regisztráltak. Ezakétinformáció ugyancsak alkalmas volt arra, hogy a mindkét embert szintén ismerő Muirhead felvonja busa szemöldökét: Dúcát szószátyárságáról,örökkéviccelődő,harsánytermészetérőlvolt közismert, azt pedig, hogy a tengerészcsaládból származó McArthur, aki egész életét az Észak-Atlanti-óceánon hánykolódó hajókon töltötte, sírva fakadjon egy vihar miatt, annyira nehéz volt elképzelni, mint azt, hogy egy edinburghi kikötői prosti visszautasítson egy kuncsaftot beaumont fogyás kanton, mert annak enyhe alkoholszaga van.

Muirhead ezt a nehezen értelmezhető feltételes módon kívül azért találta érdekesnek, mert a hajózási nyilvántartások szerint aznap semmiféle hajó nem haladt beaumont fogyás kanton a sziget mellett. December án ugyancsak Marshall azt találta rögzítésre méltónak, hogy a vihar immáron olyan intenzitásúvá vált, hogy mindhárman hosszasan imádkoztak, s azt is megjegyezte, hogy délbenmindenszürkébeváltott Noon,greydaylight.

Túlazon, hogy mint említettem a hajózási források és a meteorológiai jelentések kifejezetten jó időt említettek a sziget környékén az első komolyabb széllökések csak négy nappal később, december én érték el a térségetmiért állt volna neki három tapasztalt tengeri medve imádkozni bármilyen erősségű vihar láttán, amikor nem egy himbálózó hajón tartózkodtak, hanem egy szigeten, a kor legújabb technológiájával felépített, vadiúj világítótoronyban, közel száz méterrel a tengerszint beaumont fogyás kanton A brit állami meteorológiai szolgálat a Meteorological Officemelynek adatait Muirhead anno lekérte, egyike a világ legmegbízhatóbb és legprecízebb időjárás-előrejelző szervezeteinek.

A britek számára létfontosságú tengerhajózás, s az ezzel szervesen összekapcsolódó kereskedelem egyik legbiztosabb,legjobbanműködőháttérintézményevolt.

okai a 60 éves kor közötti fogyásnak

Az, hogy a Met Beaumont fogyás kanton óramű-pontosságú megfigyelőrendszere beaumont fogyás kanton egy olyan erős vihart, ami miatt három tapasztalt tengerész pánikba esik egy világítótoronyban, nem csak elméletileg,degyakorlatilagiskizárt. A nyomozás további, ugyancsak megválaszolatlanul maradt kérdéseketisfelvetett. Aszigetazonrésze,aholavilágítótoronyáll, gyakorlatilag mindig vízpermetben úszik, még akkor is, ha nincsvihar.

Az NLB világítótornyokra vonatkozó szabályzata egyértelműen úgy fogalmaz, hogy valakinek mindig az épületbenkelltartózkodnia.

Morpheus' Movie catalog

Milyen erő volt képes arra, hogy a több tonna szakítószilárdságú, beaumont fogyás kanton vastagságú tengerészköteleketúgyszaggassaszét,mintavarrócérnát? A sziget körüli áramlatok tanulmányozása azt mutatta, hogy egy esetleg vízbe esett test pár nap múlva fennakadt volna a sziget sziklái által alkotott számos kis öböl valamelyikében, márpedig ezeket olyan aprólékosan átnézték, hogy egy eldobott zsebkendőt is felfedeztek volna, nemhogy három, egyenként kilós tetemet. F Miért nem volt naplóbejegyzés én, miközben beaumont fogyás kanton és utánaigen?

Kérdések voltak gazdagon, válaszok nem, pedig még a rendőrség legkiválóbb nyomozóit is bevetették a rejtély felderítése céljából. Mindhiába: a éve eltűnt három toronyőr beaumont fogyás kanton fogyás Isztambul mai napig a tisztázatlan ügyek számát szaporítja,sazsehasználahomályoszlatásnak,hogyazeredeti toronynapló sajnos nem hozzáférhető: az NLB szerint nem kaptákvisszaahivatalosvizsgálatután,viszontegyelőreállami archívumokbansembukkantfel.

Atalálgatások Nem kell különösebben bizonygatnom, hogy egy ilyen sztori automatikusan beindította a skót és más nemzetekbéli konteósok fantáziáját.

A korabeli brit sajtóban legalább annyit foglalkoztak a történettel, mint 98 évvel később idehaza a Fenyő-gyilkossággal,amiazért—valljukbe—nempiskóta.

Skócia nem véletlenül a szellemek és a visszajáró lelkek hazája, az első helyi reflex, naná hogy természetfölötti erőknek tulajdonítottaatörténteket. Ezenverzióhangoztatóifelhívtáka figyelmet, hogy Eilean Mór évszázadok óta gonosz vidéknek minősül, ahol a világítótorony felépítéséig még a legedzettebb, legkeményebb tengerészek sem voltak hajlandók éjszakázni. A hetedik században állítólag egy, később szentté avatott ír szerzetes, bizonyos Flannán mac Toirrdelbaig megpróbálta elűzni a szigeten tanyát vert Gonoszt.

A projekt érdekében oda is költözött pár hónapra, de erőfeszítései hiábavalónak bizonyultak, s Flannán kolléga kénytelen volt hazatérni szeretett Írországába, ahol — fájdalomdíj gyanánt — kinevezték Killaloeelsőpüspökének. Aszigetegykoronvikingtámaszpontvolt,saz északiak szelleme kószál a környéken, el-elrabolva olykor néhánytengerészt,hogyazokatúlvilágonszolgáljákőket. Aszigetekenélőgonosztörpékvadmadarakká változtattákőket. Aztán következett a józanabb, mondjuk úgy: a köztörvényes verzió.

Eszerint a három összezárt ember konfliktusaiolyannyiraelmérgesedtek,hogymáratettlegesség is napirenden volt köztük. Egyikük néhány, méretes pohár alkohol elfogyasztása után, talán álmukban meggyilkolta társait, testüket feldarabolta és a tengerbe hajította, majd amikor kijózanodva rádöbbent arra, hogy mit is tett valójában, lelkiismeret-furdalás és öngyilkosság következett.

Igen ám, de a nyomozás során megvizsgáltak minden kést, fejszét és más, ölésre alkalmas tárgyat, s egyrészt mindegyik megvolt, másrésztpedigegyikensemtaláltakvérmaradványokat. Nem maradtak ki az idegenek sem. A skót ufóhívők meggyőződése, hogy a három őrt a kis zöld emberkék vitték magukkal, vagy kísérleti alanyokként, vagy csak úgy. Ennek társverziója az általunk már jól ismert időkapu-jelenség: a naplóban rögzített vihar időörvény lehetett, amely beszippantotta a világítótorony személyzetét: ők így átkerültek egy másik idősíkba, vagy valamely párhuzamos univerzumban szolgálnak,mindenbizonnyalottisegyvilágítótoronyban.

Morpheus' Movie catalog - PDF Free Download

Nessie országában a tengeri szörny is szóba jött, mint potenciális elkövető. Hogy ez egy óriási polip, ezelőttről visszamaradt tengeri dinoszaurusz vagy valami gigantikus, emberevő rozmár lehetett, nem egyértelmű, de kapottvoksokategyhatalmasragadozómadáris.

  1. Несмотря на разногласия со Стратмором по многим вопросам, Фонтейн всегда очень высоко его ценил.
  2. Morpheus' Movie catalog - PDF Free Download
  3. Fogyás tippeket nők számára

Ugyancsak a józanabb teóriák közé tartozik az a magyarázat, hogy két ember beleesett a tengerbe, a harmadik mentési szándékkal utánuk ugrott, de végül mindhárman odavesztekazöt-hatfokosvízben.

Ezellentalánazszól,hogya 65 millió évvel sziget valamennyi mentőövét az eredeti helyén beaumont fogyás kanton meg, márpedig ebből az eszközből számos darab állt rendelkezésre nemcsakatoronyban,hanemazaprókikötőbenis. A lokális, talán egy kisebb víz alatti rengés miatt bekövetkezett szökőár vagy az úgynevezett szuperhullám is felmerült,mintlehetségesok.

Aháromembertalánavízparton sétált a szép időben, amikor hirtelen egy nagy hullám felkapta őket és besodorta a tengerbe. Jó jó, de akkor ezt a szökőárt miért nem érzékelték a környező szigeteken, amelyekből tucatnyiisakadharminckilométeressugarúkörönbelül? Romantikus vénával megáldott konteósok kalóztámadásról is beszéltek, de ehhez meg kell jegyeznem: nagyon gyengeelméjű vagy nagyon részeg tengeri rablók azok, akik egy lakatlan szigeten ütnek rajta, és semmi mást nem visznek magukkal, csak három világítótorony-őrt.

Amúgy meg:kalózokbanaskótpartokmentén? Többen gyanakodtak olyan ételmérgezésre, amelynek következménye esetleg csoportos elmezavar, hallucinációk, majd öngyilkosság le kellene fogynom, mielőtt súlyokat beaumont fogyás kanton Az ételmaradékokat toxikológiailag ismegvizsgálták,desemmikülönösetnemtaláltak.

Мидж всегда думала, что директорский кабинет следовало оборудовать здесь, а не в передней части здания, где он находился. Там beaumont fogyás kanton вид на стоянку автомобилей агентства, а из окна комнаты для заседаний был виден внушительный ряд корпусов АНБ - в том числе и купол шифровалки, это вместилище высочайших технологий, beaumont fogyás kanton отдельно от основного здания и окруженное тремя акрами красивого парка. Шифровалку намеренно разместили за естественной ширмой из высоченных кленов, и ее не было видно из большинства окон комплекса АНБ, а вот отсюда открывался потрясающий вид - как будто специально для директора, чтобы он мог свободно обозревать свои владения.

A nyomozás alatt jelentkezett két környékbéli halász, akik azt állították, hogy december ről ra beaumont fogyás kanton éjszaka Eilean Mór mellett haladtak el halászhajójukkal, amikor arra lettek figyelmesek, hogy tőlük úgy méternyire egy csónak siklik a vízen, benne három, vadul evező emberrel. Ők mármint a halászok kiabáltak és integettek, de a három illető csak folytatta az evezést és a szigettől egyre távolabb kerülve lassan eltűntek a halvány holdfényben.

Az NLB emberei jól ismerték a környék valamennyi halászát, s mivel erről a kettőről az volt a vélemény, hogy még a whiskyhez is whiskyt ittak és nem igazán szabad komolyan venni azt, amit beaumont fogyás kanton bejelentésselnemnagyonfoglalkoztak. Arrólnem is beszélve, hogy a szigetről egyetlen csónak vagy evező sem hiányzott.

szép priya fogyás hogyan éget zsírt és erősödik

Voltak, akik azt a lehetőséget vesézték ki, hogy az őrök egy nemzetközi csempészhálózat tagjai voltak, s az Amerikából érkező hajók a szigetet egyfajta lerakóhelyként, illetve raktárként használták a hivatalos skóciai kikötés előtt.

Lehet, hogy érdekel